Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van
 
NIIN
Blauwtjes 65
4814 TR Breda
www.niin.eu
niinstore@outlook.com
WhatsApp: 06-26338189
KvK 71272089
BTW NL858645403B01 
 
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Overeenkomsten
Artikel 4. Prijzen
Artikel 5. Betalingen
Artikel 6. Verzending en levering
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
Artikel 8. Ruilen of retourneren van artikelen
Artikel 9. Klachten
Artikel 10. Annulering van uw bestelling
Artikel 11. Herroepen
Artikel 12. Bestellingen /communicatie
Artikel 13. Overmacht
Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegd rechter
Vragen, klachten en opmerkingen
 
Artikel 1. Definities
1.1 NIIN is een online winkel in gebruikte voorwerpen (vintage, tweedehands, antieke of handgemaakte woonaccessoires), die via www.niin.eu bekeken en gekocht kunnen worden. NIIN beschikt niet over een fysieke winkel, artikelen kunnen uitsluitend online besteld kunnen worden. De artikelen worden per post verzonden of in overleg kunnen de artikelen ook afgehaald kunnen (in Etten-leur of Breda).
 
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij webshop NIIN.
2.2 Door te bestellen geeft men aan akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden en condities van NIIN.
2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
2.4 NIIN behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aan te vullen of te wijzigen.
 
Artikel 3. Overeenkomsten
Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website. NIIN is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant meegedeeld.
 
Artikel 4. Prijzen & Margeregeling (geen BTW)
4.1 Alle door NIIN vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s exclusief verzendkosten. Aangezien de artikelen van NIIN vallen onder een bijzondere regeling, de margeregeling, staat op de factuur de verkoopprijs vermeld zonder BTW.
4.2 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs van de artikelen. De verzendkosten worden berekend per order en zijn afhankelijk van de omvang en het gewicht van de bestelde producten. De verzendkosten worden doorberekend aan de klant. Deze zijn te zien wanneer je de items in je winkelmandje hebt geplaatst en het afrekenproces ingaat.
4.3 NIIN kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
4.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de website met betrekking tot die speciale aanbieding.
 
Artikel 5. Betalingen
5.1 Bestellingen via de website kunnen worden betaald met iDEAL en Paypal. Bij elke manier van betalen geldt dat een artikel pas wordt verzonden nadat de betaling binnen is.
5.2 De klant geeft NIIN toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.
5.3 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van NIIN.
 
Artikel 6. Verzending en levering
6.1 NIIN streeft ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is NIIN echter niet verplicht.
6.2 Wij leveren wereldwijd en maken hiervoor standaard gebruik van de diensten en tarieven van PostNL. Andere diensten dan PostNL zijn mogelijk.
6.3 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.
6.4 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven afleveradres.
 
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van de producten gaat over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen en de daarbij behorende verzendkosten zijn voor rekening van de klant.
 
Artikel 8. Ruilen of retourneren van een artikel
NIIN verkoopt gebruikte voorwerpen, met daardoor lichte gebruikssporen. Wij doen er alles aan om via onze website zo volledig mogelijk te informeren over de artikelen. Wij raden u aan om de foto’s goed te bekijken. Neemt u bij twijfel contact met ons op voordat u het artikel bestelt. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze binnen 14 dagen geretourneerd worden. Via de site kunt u gebruiken van het retourformulier.
 
Retourbeleid
Al onze artikelen kunnen worden geruild en/of retour genomen, mits binnen 14 dagen na ontvangst contact is opgenomen met NIIN.
8.1 Voor het terugzenden gelden de volgende voorwaarden:
8.1.1 Indien de klant een product retour wil sturen dient hiervoor contact te worden opgenomen met NIIN. Volgens de wet “koop op afstand” heeft hij/zij een bedenktijd van 14 werkdagen waarbinnen de koopovereenkomst zonder opgaaf van redenen mag worden herroepen. Na contact te hebben opgenomen met NIIN, dien het artikel binnen 14 dagen retour te zijn bij NIIN.
8.1.2 Het aankoopbedrag van het te retourneren artikel wordt nadat het proces van artikel 10.1 goed is verlopen en het artikel terug in het bezit is van NIIN teruggestort op de door de klant opgegeven rekening. Indien de volledige bestelling wordt geretourneerd, stort NIIN de bezorgkosten (alsook de orderkosten) terug. Indien de bestelling deels retour wordt gestuurd, stort NIIN de bezorgkosten niet terug. Verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.
8.1.3 NIIN behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden wanneer het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of door schuld anders dan die van NIIN of de bezorger van het product zijn beschadigd. Hierover wordt door NIIN contact opgenomen met de klant. NIIN is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte retourzendingen. De klant is verantwoordelijk voor het ordelijk verpakken en verzenden van een retourzending.
8.1.4 Voorwaarden retourzending
Het artikel dient in originele staat van verzending te zijn.
8.1.5 Bevestiging retour ontvangst en creditering van het aankoopbedrag
Na ontvangst van uw order zullen wij deze inspecteren op bovengenoemde punten. U ontvangt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 werkdagen een e-mail bij ontvangst van uw product, NIIN zal zorg dragen voor restitutie van het aankoopbedrag in principe direct maar uiterlijk binnen 14 werkdagen na retour ontvangst.
8.2.1 Retourzendingen dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Deze kosten zijn voor eigen rekening. Retourzendingen die niet voldoende zijn gefrankeerd, worden te allen tijde geweigerd.
8.2.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte retourzendingen. De klant is verantwoordelijk voor het ordelijk verpakken en verzenden van een retourzending.
 
Artikel 9. Klachten
Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling:
Wij doen er alles aan om een goed product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk per e-mail te melden. Mocht een artikel niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten via het contactformulier of per email. We zullen ons uiterste best doen om de voor u best mogelijke oplossing aan te reiken.
 
Kwaliteit van artikelen:
NIIN verkoop gebruikte voorwerpen (zoals vintage, gebruikte, tweedehands of antieke artikelen), met de daarbij horende lichte gebruikssporen. Op de foto en in de artikelomschrijving geven wij een zo eerlijk mogelijk beeld van de staat waarin het artikel zich bevindt. Het kan voorkomen dat de kwaliteit van het artikel na een periode van gebruik niet (meer) aan uw verwachting voldoet. Indien u een klacht heeft over een artikel wat u bij ons heeft gekocht, zouden wij dit graag van u vernemen.
 
Artikel 10. Annulering van uw bestelling
U kunt uw bestelling te allen tijde annuleren, zonder opgaaf van reden en zonder betaling van een boete, mits het artikel nog niet verzonden is. Is het artikel verzonden dan gelden de normale retourbepalingen, zie artikel 8.
Wij waarderen het zeer wanneer u ons zo spoedig mogelijk in kennis stelt van uw annulering (liefst binnen 1 werkdag).
 
Artikel 11. Herroepen
11.1 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling van nieuwe artikelen binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling te herroepen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag gerestitueerd te krijgen. NIIN crediteert in dit geval ook de reeds in rekening gebrachte kosten voor de levering op het bezorgadres.
11.2 Uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres dient het artikel teruggestuurd te worden, de retourkosten zijn voor rekening van de klant. U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het orderbedrag uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst retourzending door NIIN plaats.
11.3 Het recht op herroeping vervalt op het moment dat er niet volledig aan alle voorwaarden van artikel 12 wordt voldaan. In dit laatste geval zal uw terugzending dan beschouwd worden als een ruiling conform artikel 8 of 9 van onze voorwaarden.
 
Artikel 12. Bestelling en communicatie
Voor misverstaan of niet behoorlijk overkomen van productomschrijvingen, fotografie, bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en NIIN, dan wel tussen NIIN en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en NIIN, is NIIN niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van NIIN.
 
Artikel 13. Overmacht
NIIN heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mede te delen en zulks zonder dat NIIN gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 
Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegd rechter
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: niinstore@outlook.com.
14.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
14.4 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:
– zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,
– zullen NIIN en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden vragen, opmerkingen of klachten hebben over deze Voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op.